FSP flexibilitet viktig för Oilquicks kraftiga produktionsökning

leif-fsp-nyhet-1170x350px.jpg

Fullautomatiska snabbfästen till olika maskintyper är OilQuicks huvudprodukt. På sju år har familjeföretaget gått från 30 till 90 anställda och idag tillverkas ca 700 - 800 kundanpassade fästen per år, vilket motsvarar en fyrdubbling av produktionen jämfört med 2012. Tillverkning och montering görs i OilQuicks egna lokaler, medan andra delar exempelvis ytbehandling läggs ut på underentreprenörer. FSP är huvudleverantör av målning och har sedan 2015 ett etablerat och lyckosamt samarbete med Oilquick.

Leif Andersson, produktionsplanerare på OilQuick, är ansvarig för att planera kundanpassningar i hela produktionsflödet, både i den egna tillverkningen och hos underleverantörer.

– OilQuicks kraftiga expansion har medfört ett behov av underleverantörer med hög kapacitet, som kan öka produktionstakten vid behov. För att produktionen hos QilQuick ska flyta bra är det viktigt att en underleverantör ligger nära, har hög flexibilitet och kan hålla en bra dialog med produktionsplaneringen. FSP uppfyller alla tre kraven och valdes som leverantör just av dessa anledningar.

Leif har en daglig och öppen dialog med FSP. Närheten och möjligheten att snabbt ställa om betyder mycket.

– Målningen av våra unika specialprodukter funkar väldigt bra, förra veckan låg vi på 98% leveransprecision mot kund, vilket är otroligt bra. Vårt samarbete med FSP har helt klart bidragit, de gör en viktig insats, säger Leif.

Efterfrågan på OilQuicks produkter ökar och för att kunna fortsätta leverera under sommaren har de valt att hålla igång produktionen med minskad bemanning. Leveranstiden blir något längre då produktionstakten kommer att vara cirka 40%.

– Vi ser med tillförsikt på sommaren. Vi uppskattar verkligen att FSP anpassar sin verksamhet och håller måleriet öppet under semestern, det är en förutsättning för att säkra flödet i vår produktion. FSP är leveranssäkra, har kvalitetskänsla och framförallt håller de vad de lovar, avslutar Leif.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap