FSP Groups Commercial Director breddar sitt verksamhetsområde med Sverige

fsp-ltd-samuli.jpg

FSP-koncernen tar nu nästa steg i den europeiska expansionen när Samuli Laine-Zamojski tar över som Commercial Director för FSP i Sverige. Samuli har över tio års erfarenhet av framgångsrik affärsutveckling på den polska marknaden och flyttar nu till Sverige för att stödja koncernens europeiska expansion. 

I och med att FSP Sweden nyligen blivit en del av FSP-koncernen, får bolaget nu tillgång till nya resurser, nytt kapital och den kollektiva styrkan i ett internationellt bolag. Den nya affärsstrukturen ger ett utökat team, större affärsmöjligheter och en kraft som banar väg för fortsatt expansion i både Sverige och internationellt.

– Vi på FSP ser en fortsatt stor utvecklingspotential i Sverige som marknad. Här finns en stark och framgångsrik tillverkningsindustri där vi samarbetar med många globala kunder. Sammanslagningen med FSP-koncernen stärker inte bara vår position i Sverige utan kommer även att bli en viktig del i vår framtida tillväxt på internationella marknader, säger Samuli.

 

Genom att de lokala enheterna får ta del av styrkan i gruppen ges samtidigt fördelar till kunderna

– En stark lokal närvaro är väldigt viktigt just nu, inte minst med tanke på efterdyningarna av pandemin. Materialbrist, ökade leveranstider och ekonomiska utmaningar är idag vardag för många tillverkande bolag. En av våra främsta styrkor är vi delar erfarenheter och samverkar för att på ett flexibelt sätt lösa våra kunders utmaningar när det kommer till ytbehandling, fortsätter Samuli.

Samuli ser fram emot att samverka med det svenska teamet som optimerar produktionslinan och de operativa processerna. Han ser även fram emot att träffa kunderna på plats i Sverige.

– Tillväxt och förbättring behöver vara en långsiktig och holistiskt process för att bli hållbar. Många små förbättringar ger ett stort resultat över tid. Vi strävar ständigt efter att optimera våra befintliga anläggningar samtidigt som vi söker fler företag som ser de stora fördelarna med att outsourca sin ytbehandling. Det ska bli väldigt intressant och spännande att träffa befintliga och nya kunder i Sverige för att berätta om våra lösningar. Vi har lyckats mycket bra i både Finland, Polen och Estland och nu ska vi fortsätta utveckla verksamheten i Sverige. Vi allokerar ytterligare resurser, omorganiserar och stärker våra tjänsteerbjudanden ännu mer. Jag ser fram emot att vara en del av FSP-koncernens fortsatta expansion, avslutar Samuli.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap