Jarno Huttunen är ny VD på FSP Group

FSP-FB-Twitter-LinkedIn_jarmo.jpg

Jarno har haft en rad olika roller inom FSP för att nu senast arbeta som bland annat affärschef och områdeschef. Han upplever det som en lärorik tid då han fått möjligheten att utvecklas och uppnå sina mål. Den nya rollen innebär utmaningar såväl som möjligheter till förändring. "Utvecklingen går fort även inom vår bransch där vi ser en växande efterfrågan av konsulttjänster och effektiviseringar av befintliga processer, vilket är spännande och utmanande" säger Jarno.

FSP Group tecknade nyligen ett avtal med Sandvik Mining and Construction där FSP ansvarar för Sandviks ytbehandling i fabriksarbetet i Åbo. Outsourcing är en stor del av verksamheten i Finland och det finns potential att växa på den svenska marknaden. "Vi har en lång relation med Sandvik och är stolta över att nu ha dem som en långsiktig samarbetspartner. Vi arbetar som alltid för att leverera riktigt bra service och hoppas också ha ett djupare samarbete med Sandvik i framtiden", menar Jarno.

Hur ser du på det interna samarbetet och framtiden? 

"FSP ser positivt på det interna samarbetet och jag anser att en av nyckelfaktorerna är den starka befintliga företagskulturen. Vi samarbetar inom FSP Group, detta skapar möjligheter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna vilket bidrar till utveckling och ett effektivare arbetssätt för framtiden", säger Jarno.

Hur påverkar den pågående pandemin er?

"Covid-19 påverkar oss alla. FSP är ett hållbart företag som agerar i många olika länder, vi har sedan tidigare begränsat vårt resande och arbetar mer digitalt. Nu tar vi oss tid att reflektera och arbeta med vår strategi. Vi gör framtiden ljus", avslutar Jarno.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap