VD har ordet

Jacob Ramberg-474A0079.png

I skrivande stund så börjar vi närma oss februari månads slut och jag har haft möjlighet att tänka igenom året som vi har lämnat bakom oss. Tack vare fantastiska insatser från personalen, en stark koncern och en växande tilltro till vår verksamhet så tog vi oss inte bara igenom året, utan vi utvecklades också, både som företag, som individer och kanske framför allt som grupp! Vi har alltid haft ett långsiktigt fokus gällande vår svenska etablering och därvidlag har inget förändrats, även om förutsättningarna ibland har gjort det. Vi vill bygga vår svenska verksamhet från Hudiksvall, en plats där vi har haft förmånen att få arbeta jämsides duktiga människor i alla led, vare sig de har arbetat för oss, våra kunder, våra leverantörer, eller hos våra branschkollegor. Det har varit både inspirerande och utvecklande, inte minst för mig själv.

Vid sidan av den dagliga verksamheten, där vi strävar efter att involvera lokala och regionala företag, så vill vi också aktivt delta i föreningslivet i Hudiksvall. Genom att engagera oss i ung idrott och hälsa så kan vi förbättra förutsättningarna för stadens unga – samma personer som en dag skall svara för kompetensförsörjningen till det näringsliv där vi är verksamma. Detta engagemang avser vi utvidga under året. Jag vill därmed passa på att gratulera vårt fina Hockeylag till framgångarna!

Investeringar i personal, underhåll och utrustning får stort fokus i år. Planerade investeringar kommer att ytterligare förbättra våra flöden samt rusta oss för stora, krävande volymer. Anläggningens livslängd och välmående har vi arbetat mycket med ända sedan 2015, och driftsäkerheten har som ett resultat av detta arbete förbättrats avsevärt.

Under våren så får vi tillökning då vi välkomnar en ny målare till Hudiksvall. Fredrik, som har arbetat i vår projektverksamhet i södra Sverige ansluter till teamet för att stärka upp vår våtlina. Fredrik har lång erfarenhet från tungt rostskydd, och kommer att komplettera vårt redan starka team på ett mycket bra sätt! Fredrik kommer att arbeta både i hallen och ute i fält.

I januari månad så slog företaget budget och det är med ett positivt momentum som vi nu tar sikte på 2020!

Om man ska prata i bredare penseldrag så är det svårt att hålla sig borta från ämnet, Corona-viruset. Vi lider inte av detta idag, men vi kan heller inte säga vart det tar vägen. Ovissheten är vår värsta fiende och även om det kommer att tas fram vaccin i expressfart för att bromsa/besegra Corona så kan vi nog alla enas om att materialflöden världen över kommer att ta stryk. I vilken omfattning detta får effekter är såklart starkt kopplat till våra kunders exponering mot Kina och övriga drabbade länder, både vad gäller försäljning och supply-chain. Vidare så är det oklart vad resultatet blir av de lock-downs och reseförbud som större företag redan nu beslutar om. Lite oroliga är vi såklart att det positiva sentiment som spred sig under årets start nu kommer att bytas ut mot en mer försiktig approach. Detta skulle kunna innebära att vi behöver justera våra prognoser för året. Vår långsiktiga plan står ändock fast.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap