Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Uppförandekod

VÅR UPPFÖRANDEKOD 

Vår uppförandekod (Code of Conduct) har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden följer FN Global Compact och innehåller bland annat FSP ståndpunkt inom områdena affärs- och redovisningsprinciper, korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Vår koncern uppmanar även våra leverantörer, samarbetspartners, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.


FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPER

Företaget …

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
… ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
… ska försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSVILLKOR
… ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
… ska arbeta för att avskaffa alla former av tvångsarbete.
… ska arbeta för att avskaffa barnarbete.
… ska Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

MILJÖ
… ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.
… ska ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande.
… ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

ANTIKORRUPTION
… ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap