Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Inspektions- och konsulttjänster

konsult2.jpg

FSP erbjuder FROSIO-kontroller enligt NORSOK-standard samt andra experttjänster som rör ytbehandlingen, exempelvis:

  • Planering av ytbehandlingsprocessen
  • Projektledning
  • Kvalitetskontroll
  • Revision
  • Utbildning av personal
  • Underhåll
  • Produktutveckling

Vi planerar kundanpassade lösningar i beaktning av de allt striktare kvalitets-, miljö- och arbetarskydds- och säkerhetskraven som numera råder. QHES-bedömningar, utbildningstillfällen och problemlösning är vardag för oss och vi hjälper gärna till med dem.

Kvalitetskontroll av ytbehandlingen utförs på objekten enligt kundens önskemål på standard(er). Kontrollen går igenom hela ytbehandlingsprocessen och de olika skedena dokumenteras noggrant enligt kraven.

*QHES: Quality, Health, Environment, Safety (kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet)

Har ni ett ytbehandlingsproblem och söker en expertkonsult som tillvaratar era intressen, så kan vår konsultavdelning vara er behjälpliga. Konsulten besöker er anläggning och gör en förstudie. I en sådan förstudie lyssnar vi till kravbilden på ytbehandlingen och bildar oss en uppfattning om den befintliga anläggningens möjligheter att möta dessa krav. Därefter kan uppdraget förlängas och utvecklas till ett projekt där vi slutligen presenterar möjliga vägar framåt för att uppnå önskat resultat.

Kontakta oss på info@fspsweden.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Integritetspolicy      Sitemap